Skip to main content

Samen tot een harmonieuze regeling voor jullie kinderen

Samen tot een harmonieuze regeling voor jullie kinderen

Ouderschapsbemiddeling

Bij een ouderschapsbemiddeling begeleid ik ex-partners die als ouders tot een goede regeling willen komen over bepaalde aspecten aangaande hun gezamenlijke kinderen, zoals o.a. het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de kinderalimentatie (en de fiscaliteit daarvan). 

Deze regeling kan een onderdeel zijn van de ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ (EOT), maar kan ook op zich bestaan.  Zo kunnen ook feitelijk en wettelijk samenwonenden bij het beëindigen van hun relatie de nodige regelingen treffen over de kinderen.  Als neutrale en onpartijdige familiaal bemiddelaar luister ik naar jullie beiden en breng ik in een vertrouwelijke en warme en huiselijke sfeer een constructief en respectvol gesprek op gang waarbij jullie ieders belangen en behoeften en die van de gezamenlijke kinderen horen zodat jullie samen tot een akkoord komen over de kinderen. 

Als erkend familiaal bemiddelaar kan ik jullie akkoord meteen op papier zetten en neerleggen op de familierechtbank waarna dit akkoord wordt gehomologeerd door de rechter.  Zo kunnen de afspraken die in het akkoord worden vastgelegd, worden afgedwongen, moest dit ooit nodig zijn. 

Ook als er zich wijzigingen aan eerder afgesloten akkoorden opdringen, kan ik jullie hierbij als familiaal bemiddelaar begeleiden. 

Als er voor een bepaalde materie bijkomende informatie of er bepaalde begeleiding nodig is, verwijs ik door naar andere deskundigen zoals o.a. een psycholoog, therapeut, fiscalist.

Waarom kiezen voor ouderschapsbemiddeling?

  • Neutrale en onpartijdige begeleiding

  • Constructieve en respectvolle communicatie

  • Focus op belangen en behoeften

  • Kindgerichte aanpak

  • Maatwerkoplossingen

  • Tijdbesparend

  • Juridisch afdwingbaar

  • Toegang tot deskundigen

Professionele
ondersteuning nodig?

voor een vrijblijvend gesprek