Skip to main content

De waarde van het geven van een stem aan jullie kinderen

Bemiddeling & kinderen

De waarde van het geven
van een stem aan jullie kinderen

Bemiddeling & kinderen

Bij een breuk tussen de ouders wordt er vaak over de hoofden van de kinderen heen gesproken.  Er worden regelingen over hen getroffen zonder dat ze erbij betrokken worden.  De melding van de breuk wordt gedaan en de ouders staan er niet meer bij stil dat ze de kinderen vaak verder in het ongewisse laten.  Ze zijn op dat moment vooral bezig met hun eigen conflicten, belangen, behoeften, verdriet, boosheid, … zonder vaak de belangen en behoeften van de kinderen te zien, hoewel deze zouden moeten voorop staan in de bemiddeling.

Als familiaal bemiddelaar tracht ik er dan de nadruk op te leggen dat de ouders een gemeenschappelijk belang hebben, zijnde het welzijn van de gezamenlijke kinderen.  De ouders brengen dan niet alleen hun eigen belangen en behoeften in rekening, maar ook die van de kinderen.  Zo worden de kinderen al van bij het begin in de bemiddeling betrokken. 

Blijven de ouders toch te lang hangen in hun eigen belangen en behoeften en durven de kinderen uit loyauteit ten aanzien van beide ouders en uit vrees één van de ouders of beiden te kwetsen, toch niet verwoorden wat ze denken en/of voelen, dan ga ik met het akkoord van de ouders (al spelend) het gesprek aan met de kinderen om te weten te komen hoe zij de scheiding ervaren, wat zij nodig hebben om zich goed te voelen bij de situatie, …. 

Met de kinderen spreek ik duidelijk af wat er hiervan wel en niet tijdens het gesprek met de ouders kan worden besproken.  De kinderen krijgen op die manier een stem in de bemiddeling, er wordt naar hen geluisterd.  Dit betekent voor hen al een wereld van verschil.  Ze hebben het gevoel in de bemiddeling betrokken te zijn en dat de beslissingen niet boven hun hoofd genomen worden.

Als om welke reden dan ook blijkt dat ik niet de meest aangewezen persoon ben om met de kinderen te spreken, doe ik daarvoor beroep op een deskundige. 

Spreken met kinderen

Soms is het aangewezen dat ik met de kinderen spreek. Dat kan verbaal: de kinderen verwoorden wat ze denken en/of voelen, hoe zij de scheiding ervaren, wat zij nodig hebben om zich goed te voelen bij de situatie, … Dit is niet altijd gemakkelijk.

Ik zocht dan ook naar een non-verbale methodiek om spelenderwijze de leefwereld van de kinderen te leren kennen. Ik vond deze dan ook in ‘Het Mattenspel’, een non-verbale spelmethodiek, die in een relatief korte tijd veel inzicht biedt in hoe een kind de situatie ervaart. Het kan vanaf jonge leeftijd (4 jaar) ingezet worden.  Bewegen, visueel maken en non-verbaal werken zijn de kernwaarden van Het Mattenspel. Ik volgde de opleiding daartoe en werd een gecertificeerd begeleider van Het Mattenspel.

Samen met de kinderen spreek ik af wat ik van ons gesprek vertel aan hun ouders. Om mijn positie als onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde te vrijwaren, is het in sommige bemiddelingstrajecten niet aangewezen dat ik zelf de kinderen spreek.

Ik doe dan beroep op een andere deskundige (eventueel een collega-bemiddelaar) die het gesprek met de kinderen doet en verslaggeving uitbrengt tijdens een bemiddelingssessie die ik met de ouders heb. Zo kan ook ik voor een collega-bemiddelaar die deskundige zijn die de gesprekken met de kinderen voert en bijschuift aan de bemiddelingstafel van mijn collega om de stem van het kind te laten horen in dat respectievelijke bemiddelingstraject.

Professionele
ondersteuning nodig?

voor een vrijblijvend gesprek