Skip to main content

Bemiddelingspraktijk
Lien Winters

Bemiddelingspraktijk
Lien Winters

Als missie conflicten oplossen buiten de rechtbank

Welkom bij mijn bemiddelingspraktijk. 

Sinds ik in 2018 afstudeerde aan de KU Leuven als familiaal bemiddelaar, is het mijn missie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk conflicten tussen ex-partners buiten de rechtbank worden opgelost en niet tot een onherstelbare breuk leiden. Aan mijn bemiddelingstafel komt er een constructief en respectvol gesprek in een vertrouwelijke, warme en huiselijke sfeer op gang waarbij de ex-partners tot een duurzaam akkoord komen dat aanvaardbaar is voor en gedragen is door beiden.

Eerst stilstaan bij het conflict en ervoor zorgen dat mensen op een respectvolle manier met elkaar communiceren en elkaars belangen en behoeften horen en daarna als jurist de haalbare oplossingen voor ieders belangen en behoeften in een akkoord gieten, blijkt voor mij de perfecte combinatie van een menselijke, maar ook juridische aanpak van een conflict.

Omdat ik als familiaal bemiddelaar erkend ben door de Federale Bemiddelingscommissie kan ik vervolgens het akkoord neerleggen op de familierechtbank waarbij dat dan door de rechter wordt gehomologeerd.

 • Intakegesprek

  Een bemiddelingstraject start met een vrijblijvend intakegesprek dat gratis is. Na een korte kennismaking leg ik uit wat familiale bemiddeling is en tracht ik tot een antwoord te komen op de 4 volgende vragen…

 • Bespreking van het bemiddelingstraject

  We bespreken het verdere verloop van het bemiddelingstraject, hoe een bemiddelingssessie er uitziet, … Ook kunnen de ex-partners verder al hun vragen stellen…

 • Het bemiddelingsprotocol

  Vooraleer de eigenlijke bemiddeling aan te vatten, zal ik de ex-partners toelichting geven over de wettelijk verplichte onderwerpen die aan bod komen…

 • De exploratiefase: van standpunten naar belangen en behoeften

  Na de ondertekening van het bemiddelingsprotocol kan de eigenlijke bemiddeling starten. In de exploratiefase komt men tot de kern van het conflict…

 • Inventarisatie- en onderhandelingsfase

  In een volgende fase wordt er via brainstormen een inventarisatie van alle mogelijke oplossingen gemaakt, waarna dan in de onderhandelingsfase de oplossingen worden geconcretiseerd…

 • Afrondingsfase: naar een gezamenlijk akkoord

  Zo komen de ex-partners in de afrondingsfase tot een duurzaam en gezamenlijk akkoord dat ter homologatie kan voorgelegd worden aan de rechtbank…

 • Intakegesprek

  Een bemiddelingstraject start met een vrijblijvend intakegesprek dat gratis is. Na een korte kennismaking leg ik uit wat familiale bemiddeling is en tracht ik tot een antwoord te komen op de 4 volgende vragen…

 • Bespreking van het bemiddelingstraject

  We bespreken het verdere verloop van het bemiddelingstraject, hoe een bemiddelingssessie er uitziet, …

 • Het bemiddelingsprotocol

  Vooraleer de eigenlijke bemiddeling aan te vatten, zal ik de ex-partners toelichting geven over de wettelijk verplichte onderwerpen die aan bod komen…

 • De exploratiefase: van standpunten naar belangen en behoeften

  Na de ondertekening van het bemiddelingsprotocol kan de eigenlijke bemiddeling starten. In de exploratiefase komt men tot de kern van het conflict…

 • Inventarisatie- en onderhandelingsfase

  In een volgende fase wordt er via brainstormen een inventarisatie van alle mogelijke oplossingen gemaakt, waarna dan in de onderhandelingsfase de oplossingen worden geconcretiseerd…

 • Afrondingsfase: naar een gezamenlijk akkoord

  Zo komen de ex-partners in de afrondingsfase tot een duurzaam en gezamenlijk akkoord dat ter homologatie kan voorgelegd worden aan de rechtbank…

Maak een vrijblijvende afspraak
voor een intakegesprek

Bemiddelingspraktijk Lien Winters